Kontakt

Fundacja „INSTYTUT PAWŁA ADAMOWICZA”

ul. Wały Jagiellońskie 28/30/9,
80-853 Gdańsk

[email protected]

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000951224, NIP 5833444516, REGON 521174142.