POL’AND’ROCK FESTIWAL 2022

Przedstawiciele Instytutu Pawła Adamowicza wzięli udział w Akademii Sztuk Przepięknych wspólnie z Fundacją Gdańską i Fundacją Damy Radę. Jednym z tematów w ramach serii wykładów była walka z mową nienawiści. Uczestnicy festiwalu mieli również możliwość wzięcia udziału w rozmowach pt. „Let’s talk about sex”. W ramach stoiska fundacje promowały również film pt. „O tym się nie mówi”, który dotykał kwestii praw kobiet.