Logo Instytutu Pawła Adamowicza

Idei powstania Instytutu towarzyszyło głębokie przeświadczenie o konieczności pielęgnowania ale i rozwoju dziedzictwa intelektualnego Pawła Adamowicza, Jego dorobku oraz tego w co wierzył jako człowiek, obywatel i Prezydent Miasta Gdańska.

Paweł Adamowicz Prezydent Gdanska fot. Renata Dąbrowska

Głównymi celami Fundacji są  m.in. umacnianie wartości demokratycznych, praw i wolności człowieka i obywatela; umacnianie praworządności oraz zasad państwa prawa; wspieranie wolności mediów i prawa do rzetelnej informacji, przeciwdziałanie mowie nienawiści; aktywizacja społeczna i obywatelska, urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego; rozwijanie idei samorządności, wspieranie w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; upowszechnianie wiedzy o przebiegu i znaczeniu przemian demokratycznych w Polsce i w Europie, w szczególności o roli Solidarności; upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej; wzmacnianie idei i inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej; wsparcie działań na rzecz integracji cudzoziemców oraz tolerancji wobec mniejszości.

Zbiórka Ukraina IPA

Fundacja „INSTYTUT PAWŁA ADAMOWICZA”, ul. Wały Jagiellońskie 28/30/9, 80-853 Gdańsk, WWW: www.adamowicz.pl, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000951224, NIP 5833444516, REGON 521174142.